• کاهش مصرف بنزین با ریمپ ایسیو در مرکز کاراک

    کاهش مصرف بنزین با ریمپ ایسیو در مرکز کاراک

    بهینه سازی سوخت و کاهش مصرف بنزین یکی از وسیله نقلیه مهمترین مزیتی است که از طریق ریمپ ایسیو، امکان پذیر است. ECU میزان هوا و سوخت را که باید مخلوط شود و میزان سوختی که هنگام رانندگی آزاد می شود کنترل می شود. با ریمپ ECU، می توان تنظیمات پیش فرض و استاندارد را تغییر داد و مطابق با شرایط خود، کنترل دقیقتری بر روی مخلوط سوخت داشته باشید.

  • وسایلی که برای سفر به اهواز نیاز دارید

    وسایلی که برای سفر به اهواز نیاز دارید

    سفر به مناطق گردشگری ایران، به‌خصوص شهرهایی مانند مشهد و اهواز و تهران در زمان و فصل مناسب، هیچ‌گاه خالی ‌از لطف نخواهد بود.