تور گردشگری بدون‌ خرید

تور گردشگری بدون‌ خرید، يعنی راهنمای تور اجازه بردن گردشگران به مراکز خرید را ندارد. آنها فقط قرار است از مراکز دیدنی ایران بازدید کنند.